Házirend

Tisztelt Betegünk!

 

Köszönjük, hogy egészségének helyreállítását ránk bízta. Számunkra fontos az Ön gyógyulása, és őszintén reméljük, meg tudunk felelni bizalmának. Gyógyulását kollégáink kiváló felkészültségükkel, kórházunk korszerű ellátással segíti. Intézményünk rendjét ismertetjük Önnel. A kórházban töltött napjaira kérjük betartását.

A házirend fontosabb pontjai a következők:

 

Kórházi felvétel:

A felvételhez szükséges:

  • az osztályos felvételre szóló beutaló
  • személyi igazolvány
  • TAJ kártya

A korábbi leleteit, zárójelentéseit, valamint az otthon szedett gyógyszereinek listáját kérjük, hozza magával.

Célszerű a legszükségesebb dolgokat is magával hozni: hálóruha, köntös, papucs, evőeszköz, pohár, tisztálkodó szerek, törölköző.

Szinte minden kórterem hűtőszekrénnyel, TV készülékkel felszerelt, az osztályokon Wifi elérés biztosított.

Intézményünk csak a kórház házipénztárában elhelyezett értéktárgyakért vállal felelősséget. 

Intézményünkben jelen törvényi szabályozás szerint dohányozni tilos!

Tilos szeszes italt behozni és fogyasztani!

 

A napirend

A házirendről a műszakvezető szakápoló tájékoztatja a beteget, melyet a beteg, vagy törvényes képviselője – az ápolási dokumentációban- aláírásával hitelesít.

A műszakban dolgozó ápolók tájékoztatják a beteget az osztály működési rendjéről, kérjük, hogy ezt szíveskedjen betartani.

06.00 – 08.00  hőmérőzés, tisztálkodás, vizsgálati anyagok vétele, vérnyomásmérés. A segítségre

                         szorulóknak az ápolók készséggel rendelkezésükre állnak fürdésben ,mosakodásban

07.30 – 08.00   reggeli

08.00 – 09.00   orvosi vizit ( a vizit ideje alatt a betegeknek a kórteremben kell tartózkodniuk)

09.00 – 14.00   vizsgálatok, kezelések

12.00 – 13.00   ebéd

17.00 – 18.00   vacsora

22.00                villanyoltás, Ön és betegtársai nyugalma érdekében a zajos tevékenységtől

                         tartózkodni szíveskedjék.

 

A látogatás

Intézményünkben október és március között 7.00 órától 18.00 óráig, április 1. és szeptember 30. között 7.00 órától 20.00 óráig lehet látogatni. A délelőtti munkák gördülékeny elvégzése érdekében, ha tehetik, a délelőtti órákban látogatót ne hívassanak, fogadjanak, vagy csak nagyon rövid ideig. A fekvőbeteg látogatása a kórteremben történik. Kérjük, hogy egy beteghez egyszerre két látogatónál több ne jöjjön.

Javasolt látogatási időpontok a zavartalan ápolási teendők biztosítását figyelembe véve:

10.30-12.00 óra között

13.00-15.00 óra között

17.00-19.00 óra között

Kérjük, hogy a látogatás során a többi beteg nyugalmát ne zavarják.

Ha a kórtermében fekvő betegnél vizsgálatot vagy beavatkozást kívánnak végezni, a látogatóknak el kell hagyni a szobát.

A 14 éven aluli gyermek csak szülői felelősségre látogathatja a kórházban fekvő hozzátartozóját.

Amennyiben a beteg elhagyja az osztályt, ezt a tényt a személyzetnek jelezni kell.

19.00 óra után a gyógyító munka és a betegek nyugalma érdekében csak különösen indokolt esetben és az ügyeletes orvos engedélyével szabad látogatót fogadni.

A betegek látogatása folyamatosan történhet a jelenleg érvényben lévő jogszabály alapján.

 

Egyéb szolgáltatások

Kórházunkban büfé üzemel a földszinten.

Vallásgyakorlás: a betegnek joga van a kórházi tartózkodása alatt vallását szabadon gyakorolnia és az általa megjelölt egyházi személlyel kapcsolatot tartania.

A betegek hivatali ügyeit (nyugdíj átirányítás, idősotthonban történő elhelyezés, befizetések…) szociális ügyintéző segíti, aki hétfőtől péntekig felkereshető.

 

Felvilágosítás állapotáról

Kórházi tartózkodása alatt mind az ápolókhoz, mind az orvosokhoz bizalommal fordulhat.

A gyógyító munkát az osztályvezető főorvos irányításával a szakorvosok és az osztályon dolgozó ápolók végzik.

A betegségére és gyógyítására vonatkozóan az ápolók nem adhatnak felvilágosítást, tájékoztatást kizárólag személyesen a kezelőorvostól kaphat az egészségügyi dokumentációban a beteg által megjelölt 1 hozzátartozó, illetve gondnokságát, képviseletét ellátó személy. Telefonon nem adható felvilágosítás!

Ügyeleti időben az ügyeletes orvos a beteg aktuális állapotáról adhat felvilágosítást.

 

Gyógyszerek

A kórházunkban ápolt betegek csak az osztályos nővér által kiadagolt gyógyszereket szedhetik! Egyéni gyógyszer szedés nem megengedett!

 

Betegjogi képviselő

Megjegyzéseivel és panaszaival a részlegen dolgozókon kívül fordulhat a betegjogi képviselőhöz.

 

Az étkezésről

Az étkezéssel kapcsolatos megjegyzéseit az ápolónak jelezheti, ő gondoskodik arról, hogy a dietetikus felkeresse Önt.

Minden részlegen mikrohullámú ételmelegítő áll a rendelkezésére. Kérjük a hűtőszekrényekben elhelyezett élelmiszerek csomagolásán a beteg nevét jól látható helyen feltüntetni!

 

Elbocsájtás a kórházból

Kezelő orvosa tájékoztatja Önt arról, hogy a kórházi kezelést mikor tekinti befejezettnek, így arról időben értesítheti hozzátartozóit.

Intézetünkből kizárólag zárójelentéssel távozhat.

 

Őszintén reméljük, hogy szolgáltatásainkkal meg lesz elégedve.

 

Amennyiben anyagi lehetőségi megengedik, és az ellátással elégedett volt, köszönettel vesszük alapítványunk támogatását – illetve személyi jövedelemadójának 1% felajánlását.

 

Fel